Màng PE, màng chít 3 kg khổ 25cm lõi mỏng

117.000 

Danh mục: