Màng PE, màng chít 3.5kg khổ 50cm lõi mỏng

136.000 

Danh mục: