Màng PE, màng chít 2kg khổ 50cm lõi mỏng

78.000 

Danh mục: