Màng PE, màng chít 1.5 kg khổ 25cm lõi mỏng

58.500 

Danh mục: