Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm giá!

Băng keo OPP trắng trong/vàng chanh/đục

70mm*100y*50mic

14.560 
Giảm giá!

Băng keo OPP trắng trong/vàng chanh/đục

Băng keo 1.2kg/cây – LG5mm ( 6cuộn/cây )

7.800 
Giảm giá!

Băng keo OPP trắng trong/vàng chanh/đục

Băng keo 1.8kg/cây – LG5mm ( 6cuộn/cây )

11.700 
Giảm giá!

Băng keo OPP trắng trong/vàng chanh/đục

Băng keo 2.4kg/cây – LG5mm ( 6cuộn/cây )

15.000 
Giảm giá!

Băng keo OPP trắng trong/vàng chanh/đục

Băng keo 3kg/cây – LN3mm ( 6cuộn/cây )

19.500 
Giảm giá!

Băng keo OPP trắng trong/vàng chanh/đục

Băng keo 47mm*100y*50mic

9.750 
Giảm giá!

Băng keo OPP trắng trong/vàng chanh/đục

Băng keo 6kg/cây – LN3mm ( 6cuộn/cây )

40.300 
Giảm giá!

Băng keo OPP trắng trong/vàng chanh/đục

Băng keo 6kg/cây – LN7mm ( 6cuộn/cây )

38.000